تکذیب حمله نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان علیه حشدالشعبی در استان نینوا
سرویس عراق و اقلیم کردستان- فرماندە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در محور بعشیقە هرگونە حملە و اقدام این نیروها علیە مواضع حشدالشعبی در استان نینوا را تکذیب کرد.

بە گزارش کردپرس، کامل هرکی جانشین فرماندە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در محور بعشیقە، در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، گفت کە این نیروها هیچ گونە حملە و اقدامی را علیە مواضع و نیروهای حشدالشعبی در منطقە برطلە استان نینوا انجام ندادە اند.

وی افزود کە نیروهای پیشمرگ در محور بعشیقە، از مقامات مافوق خود فرمان گرفتە اند کە فقط در موقعیت دفاعی باشند و هیچ گونە حملە ای را انجام ندهند.

این در حالی است کە روز گذشتە لشکر 30 حشد شعبی مستقر در استان نینوا، طی بیانیە  ای، اعلام کرد يك راکت شلیک شده از طرف مواضع نیروهای پیشمرگ در منطقه باصخره به مواضع لشکر 30 حشد شعبی اصابت کرده است.

محمد شبکی نمایندە مجلس عراق و  از فرماندهان حشدالشعبی نیز نیروهای پیشمرگ را متهم کرد کە دو حملە را علیە لشکر 30 نیروهای حشدالشعبی در دشت نینوا انجام دادە اند و گفت کە  در این حملات یک پایگاه حشدالشعبی هدف قرار گرفتە و چند نفر نیز مجروح شدە اند و حملە دوم نیز از طریق موشک انجام شدە است.