پ.ی.د پایبند به نتایج توافق نیست
سرویس سوریه-رییس دفتر روابط عمومی جریان آینده کُردستان سوریه گفت‌:لازم است پ.ی.د مواضع خود را در خصوص توافق مشخص کند که آیا معتقد به گفت‌وگو و رسیدن‌ به توافق است یا به مانند قبل پایبند به نتایج نمی‌شود. 
«فادی مرعی» رییس دفتر روابط عمومی جریان آینده کُردستان سوریه در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به روند مرحله دوم مذاکرات میان جریان‌های کُرد سوریه، اظهار کرد:با سفر جانشین نماینده آمریکا در مذاکرات میان احزاب کُرد سوری به قامیشلو و دیدار با هیات شورای میهنی کُرد، فضا برای ادامه گفت‌وگوها میان شورای میهنی کُرد( ENKS) و احزاب اتحاد میهنی کُرد(PNKS) فراهم شده است و این ‌بعد از آن بود که به دلیل اظهارات مسئولان pyd درباره نیروهای پیشمرگ روژ و شورای میهنی کُرد گفت‌وگوها متوقف شده بود.
وی ادامه داد:در دیدار با نماینده آمریکا در خصوص اقدامات پ.ی.د و دستگیری اعضای شورای میهنی و سوزاندن دفاتر این ‌شورا اعتراض شد.
وی افزود:هیات شورای میهنی در این دیدار بر جدیت این جریان ‌برای گفت‌وگو و رسیدن ‌به توافق با طرف مقابل براساس پیمان دهوک در سال ۲۰۱۴ تاکید کرد و این مسئله را موضوع مهمی برای کُردها در سوریه دانست.
وی تصریح کرد:لازم است پ.ی.د مواضع خود را در خصوص توافق مشخص کند که آیا معتقد به گفت‌وگو و رسیدن‌ به توافق است یا به مانند قبل پایبند به نتایج نمی‌شود.