اورامان حلقه گردشگري طبيعي و تاريخی غرب كشور است
سرویس کردستان – رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان گفت: اورامان بخشي از حلقه گردشگري طبيعي و تاريخي غرب كشور است و توسعه این منطقه در سند آمایش سرزمینی ملی دیده شده است.

به گزارش کُرد پرس، بهرام نصراللهی زاده با بیان اینکه اورامان در سند آمايش سرزميني ملي به عنوان بخشي از حلقه گردشگري طبيعي و تاريخي غرب كشور تعريف شده است، اظهار کرد: حفظ بافت تاريخي و فرهنگي اورامان و احياي عناصر هويتي در محدوده ثبت جهاني اورامان مي تواند ضمن حفاظت از اين سرمايه ملي و تاريخي، اين منطقه را به كانون توجه هرچه بيشتر گردشگران ايراني و خارجي تبديل كند.

وی با اشاره به اينكه مزيت هاي گردشگري بايد زمينه توسعه استان را فراهم كند، افزود: بايد اورامان به يكي از كانون هاي توسعه استان تبديل شود.

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان ادامه داد: خوشبختانه در شرايطي كه زيرساخت هاي استان در حوزه هاي مختلف توسعه پيدا مي كنند، سند آمايش استان نيز در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب رسيده و در اين سند بالادستي كه مبناي همه برنامه هاي توسعه اي استان به شمار مي رود، براي همه شهرستان هاي استان توسعه مكان محور تعريف شده است.

نصراللهی زاده با تاكيد بر اينكه استان هايي در شرايط رونق پس از بيماري كرونا برنده هستند كه بتوانند گردشگران را به سمت خود جذب كنند، یادآور شد: خوشبختانه در سطح ملي نگاه ها نسبت به استان بسيار مثبت است و اين معرفي مثبت از استان كردستان بايد در شرايط پساكرونا و رونق گردشگري موجب خلق ثروت، ايجاد اشتغال و شتاب روند توسعه استان شود.

وی بیان کرد: اورامان را بايد در تراز ثبت جهاني به جهان معرفي كرد و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از برنامه هايي كه منجر به افزايش ظرفيت هاي توسعه در اين منطقه شود، حمايت مي كند.