ترکیه در دوران کودتای مدنی به سر می برد
سرویس ترکیه - کمال قلیچدار اوغلو به پایین کشده شدن بنرهای «128 میلیارد دلار کجا رفت؟» واکنش نشان داد و خواستار پاسخگویی دولت و بانک مرکزی شد.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق که مدتی است کارزاز «128 میلیارد دلار کجا رفت؟» را راه انداخته است در اخیرترین اظهاراتش گفته که به هیچ عنوان دست از پیگیری این ماجرا بر نخواهد داشت.

بنا بر خبر سوزجو، قلیچدار اوغلو پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره ارزهای ناپدید شده با بیان این که بانک مرکزی خیلی پیش از این ها باید درباره این موضوع توضیح می داد گفت: «آنچه ما می خواهیم بدانیم این است که بانک مرکزی این ارزها را در چه تاریخی فروخته؟ به چه کسی فروخته است؟ با تایید چه کسی این ارزها فروخته شده اند؟ این 128 میلیارد دلار با چه قیمتی فروخته شده است؟ چون این ارزها مال شخص حقیقی نبوده، این پول مال مردم است و بنابراین 83 میلیون نفر حق دارند بدانند که این پول کجا رفته است.»

او همچنین درباره بنرهای  «128 میلیارد دلار کجا رفت؟» که به وسیله پلیس پایین کشیده می شوند گفت: «ما در یک دوره تاریخی خاص زندگی می کنیم که تا به حال ترکیه به خودش ندیده. ما در دوره کودتای مدنی زندگی می کنیم. چیزی که حتی کودتاهای نظامی هم به گرد پایش نمی رسند. دلیل پنهان ماندن گم شدن پول ها این است که حکومت می خواهد دور از چشم مردم به دزدی های خودش ادامه بدهد.»

گفتنی است در پی راه افتادن کارزار «128 میلیارد دلار کجا رفت؟» دیروز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد: «هیچ ارزی از خزانه بانک مرکزی گم نشده است.»