اگر آمریکایی ها می خواهند در اربیل بمانند، باید از خود دفاع کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان، با اشارە بە حملە پهپادی اخیر بە فرودگاه اربیل، گفت کە اگر آمریکاییها قصد دارند در اربیل بمانند باید خودشان از خودشان دفاع کنند.

بە گزارش کردپرس، آراس شیخ جنگی با انتشار مطلبی صفحە شخصی خود در شبکە اجتماعی فیس بوک در دربارە  حملە پهپادی اخیر بە فرودگاه اربیل کە نیروهای مستقر شدە ائتلاف در این فرودگاه را هدف قرار دادە بود، اعلام کرد این حملە نشان دادە کردها (نیروهای امنیتی کرد) در اقلیم کردستان توانایی لازم برای دفاع و حفاظت از نیروهای آمریکایی را نداند.

عضو شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان،  اشارە کرد با وجود اینکە در اقلیم تاکید بسیاری بر تامین امنیت  شدە و همه طرف های مختلف نیز خود را در این مورد قهرمان جلوه می دهند، اما با وقوع این حملە پهپادی بە فرودگاه اربیل، روشن است کە امنیت اقلیم در دست نیروهای کرد نیست.

آراس شیخ جنگی تاکید می کند با این شرایط آمریکایی ها باید کاملا در مورد شرایط کنونی فکر کردە و اگر قصد دارند در اقلیم کردستان و اربیل باقی بمانند، باید خودشان از خودشان دفاع و محافظت کنند.