خارجی های مقیم ترکیه اگر قوانین منع عبور و مرور را جدی نگیرند اقامتشان ابطال می شود
سرویس ترکیه - سلیمان سویلو خارجی های مقیم ترکیه را تهدید کرد که اگر مقررات منع عبور و مرور مربوط به پیشگیری از کرونا را نادیده بگیرند دیپورت خواهند شد.

به گزارش کردپرس، سلیمان سویلو وزیر کشور هشدار داد که با خارجی های مقیم ترکیه که به سفرهای توریستی می روند یا به عنوان توریست با استفاده از گذرنامه خارجی شان به گردش و تفریح می پردازند، برخورد قاطع خواهد کرد.
به دنبال گسترش روز افزون همه گیری کرونا، هفته پیش هیات دولت مقررات سخت گیرانه ای برای همه گیری وضع کرد. بر این اساس از ساعت 19 هر روز تا صبح فردا  همچنین در تمام دو روز آخر هفته مقرارات منع عبور و مرور اعمال می شود. توریست ها از برخی قوانین معاف هستند. اما کسانی که با ویزای اقامت مدت دار در ترکیه زندگی می کنند مجبور هستند تابع قوانین شهروندان ترکیه باشند. به این ترتیب کسانی که به بهانه های توریستی و با سوءاستفاده از گذرنامه خارجی شان به سفرهای بی دلیل توریتستی می روند یا قوانین منع عبور و مرور را زیر پا می گذارند از این پس دیپورت خواهند شد. 
بنا بر خبر روزنامه جمهوریت سلیمان سویلو در گفتگویی اعلام کرد «خارجی های مقیم ترکیه که با گذرنامه به اینجا آمده اند نمی توانند با استفاده از آن قوانین را بشکنند. همان گونه که مردم ترکیه در خانه می مانند خارجی ها هم باید در خانه بمانند. قوانین ما کاملا روشن هستند و در این زمینه با کسی شوخی نداریم.» او گفت: «اگر کسی قوانین را زیر پا بگذارد اقامت او را ابطال می کنم، چنین اختیاری دارم و هیچ دلم نمی سوزد.»

گفتنی است بلافاصه ساعتی پس از این اظهار نظر برای تمام خارجی های مقیم ترکیه پیامکی از اداره مهاجرت ارسال شد با این مضمون که تمام خارجی های مقیم ترکیه باید طبق مقررات رفتار کنند وگرنه با آنها به طور قانونی برخورد خواهد شد.