پاسخ کُردی داوود اوغلو به باغچلی: سر سران، سر چاوان!
سرویس ترکیه – داوود اوغلو در پیامی به رد درخواست ملاقاتش توسط رئیس حزب ملی گرای ترک MHP به زبان کردی پاسخ داد.

به گزارش کردپرس، احمد داوود اوغلو، رئیس حزب آینده ترکیه که برای برگزاری اولین کنگره خود به استان کردنشین سرت سفر کرده است در سخنان خود با اشاره به رد درخواست ملاقاتش از سوی دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) گفت: «از شهر سرت که به مهمان نوازی و رعایت قانون همسایگی معروف هستند پیامی دارم. در عرف و عادت های این سرزمین "نه" گفتن به مسافری که در می زند وجود ندارد. جواب مشروط دادن به سلامی که داده شده است نیز وجود ندارد. به دولت باغچلی که حتی امروز تحمل شنیدن نام سیستم پارلمانی را ندارد توصیه می کنم تا برنامه های حزبی خود را مطالعه کنند. اگر مانع دیدار آنان با ما اصطلاح "سروک احمد"ی است که درباره من استفاده می شود به آنان از اینجا پیامی دارم "سر سران، سر چاوان!"».

به نوشته روزنامه ینی چاغ، داوود اوغلو در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «به کسانی که از به کار بردن کلمه کردی "سروک" که زبان صاف و خالص کردی است ناراحت می شوند توصیه می کنم تلاش کنند تا هر انسانی را که در این سرزمین ها زندگی می کند، زبان آن انسان، دین، مذهب، عرف، عادت، آداب و رسوم آنان را دوست داشته باشند. به شهروندان عزیزی که صمیمانه و با احترام بنده را "سروک احمد" خطاب می کنند من نیز به آنان از اینجا می گویم "سر سران، سر چاوان"».

لازم به ذکر است، باغچلی، روز گذشته در پیامی با بیان این که "تنها در خصوص سیستم ریاست جمهوری در ترکیهمی توانم با داوود اوغلو صحبت کنم" درخواست ملاقات وی را رد کرده بود.

 

کد خبرنگار: 30102