لیست کامل حقوق بگیران اقلیم کردستان به بغداد داده می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان کردستان، با اشاره به اینکه بغداد و اربیل بر پایبندی خود به اجرای قانون بودجه 2021 کشور تاکید می کنند، گفت که اقلیم کردستان لیست کامل حقوق بگیران خود را به دولت عراق تحویل می دهد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، سرکو آزاد گلالی نماینده حزب اتحادیه میهنی و عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان کردستان اعلام کرد که اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر پایبندی خود به قانون بودجه 2021 عراق تاکید می کنند و اقلیم در چارچوب این قانون و توافق های صورت گرفته با بغداد، لیست کامل حقوق بگیران مدنی و نظامی خودرا به دولت عراق تحویل می دهد.

همچنین گفت که پارلمان کردستان بر اجرای قانون بودجه توسط دولت اقلیم نظارت می کند و کوتاهی های دولت در اجرای تعهدات تعیین شده را پیگیری خواهد کرد، اما تا کنون دولت اقلیم چنین بار پایبندی و التزام به اجرای این تعهدات را مشروط بر دریافت بودجه از بغداد، اعلام کرده است.

وی تاکید کرد پارلمان اجازه نمی دهد مانع و معضلی در پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان ایجاد شود.