80 درصددرآمد 450 میلیون دلاری مرز ابراهیم خلیل در سال نصیب شرکت های خصوصی می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان، اعلام کرد که به دلیل وجود فساد مالی سیستماتیک 80 درصد درآمد 450 میلیون دلاری مرز ابراهیم خلیل در سال نصیب شرکت های خصوصی می شود.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان، اعلام کرد که 33 درصد مبادلات تجاری کشور ترکیه از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل میان اقلیم کردستان و ترکیه صورت گرفته بیش از یک میلیون و نود هزار خودروی باری در سال از این گذرگاه مرزی عبور کرده و از هریک از آنان 400 الی 500 دلار تعرفه گمرکی دریافت شده است.

وی افزود که 80 درصد از مجموع 450 میلیون دلار درآمد مرزی گذرگاه ابراهیم خلیل تحت عنونا معافیت های مالیاتی و گمرکی و بخش خصوصی به شرکت های خصوصی داده شده و فقط 20 درصد آن در اختیار دولت اقلیم قرار گرفته است.

همچنین تاکید کرد آنچه در گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل روی می دهد، فساد مالی سیستماتیک بوده و لازم است دولت اقلیم کردستان امور این گذرگاه را مورد بازنگری قرار داده و خود به صورت مستقیم امور این مرز و دریافت تعرفه های گمرکی و مرزی  را  انجام داده و با کوتاه کردن دست شرکت ها از درآمدهای مرزی، درآمدهای خود را افزایش دهد.

وی پیشتر نیز بارها در مورد وجود فساد و قاچاق گسترده در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان هشدار داده است.