شرکت فایزر درخواست دولت اقلیم کردستان برای خرید واکسن کرونا را رد کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شرکت واکسن حاضر به فروش واکسن کرونای تولید این شرکت به دولت اقلیم کردستان نشد.

به گزارش کردپرس، آرام رستم رئیس کمیته وزارت بهداشت اقلیم کردستان برای خرید واکسن کرونا، به سایت خبری و تحلیلی شارپرس، گفت که این کمیته به نمایندگی از دولت اقلیم کردستان با سه شرکت جهانی از جمله شرکت آمریکایی فایزر،  برای خرید و تامین واکسن کرونا وارد گفتگو شده و به آنان پیشنهاد عقد قرارداد خرید واکسن را ارائه داده است.

وی افزود که دو شرکت هنوز پاسخ نهایی به دولت اقلیم نداده اند، اما فایزر پیشنهاد دولت اقلیم برای خرید واکسن کرونا را رد کرده است.

وی افزود که دولت اقلیم به شرکت های فایزر، سینوفارم چین و آسترازنکاری انگلیسی پیشنهاد خرید دو میلیون و 400 هزار دوز واکسن کرونا را ارائه داده است.

همچنین اشاره کرد که فایزر اعلام کرده نمی تواند به عنوان یک دولت مستقل با دولت اقلیم کردستان وارد قرارداد فروش واکسن شود و فقط می تواند با دولت مرکزی عراق قرار داد ببندد.

تاکنون چندین محموله واکسن کرونا وارد عراق شده و دولت مرکزی بخشی را به عنوان سهم اقلیم کردستان به مقامات اقلیم تحویل داده و روند واکسینه کردن مردم، بر اساس گروه های اولویت دار، از کادر درمان آغاز شده است.

لازم بە ذکر است کە پس از اعلام تولید واکسن موثر علیە بیماری کرونا توسط فایزر، مقامات بهداشتی اقلیم کردستان، بلافاصلە مذاکرات با مسئولین این شرکت برای خرید وکسن را آغاز کردند.