سی تی اسکن دوم و دستگاه اکسیژن ساز به مریوان می رسد؟
سرویس کردستان- سه ماه از وعده راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جدید و دستگاه اکسیژن ساز در مریوان می گذرد و حال این سوال اساسی مطرح است که این وعده که اکنون حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد به مریوان پس از مرگ ده ها مریوانی می رسد؟

به گزارش کُرد پرس، سه ماه قبل  در اوج بحران كرونا و همزمان با افزايش سرسام آور تعداد فوتي هاي كرونا در مريوان ، رييس دانشگاه علوم پزشكي كردستان و نماينده مردم مريوان و سروآباد در مجلس خبر از ديدار خود با وزير محترم بهداشت و اخذ دستور راه اندازي قريب الوقوع دستگاه سي تي اسكن جديد و دستگاه اكسيژن ساز در بيمارستان بوعلي مريوان را دادند و روي اين موضوع مانور تبليغاتي فراواني را اجرا نموده و به نحوي موضوع را رسانه اي كردند كه گويا دستگاه اكسيژن ساز و سي تي اسكن را تحويل و آماده بهره برداري  كرده اند.

يك هفته پس از اين شوي تبليغاتي نيز خبرهايي پر طمطراق در برخی رسانه ه از ورود دستگاه ها به مريوان  منتشر شد اما اكنون و بعد از بيش از سه ماه هيچ خبري از سي تي اسكن دوم و دستگاه اكسيژن ساز جديد مريوان نيست و آمار اعلامي مرگ و مير شهرستان مريوان توسط علوم پزشكي در روزهاي اخير با مرگ و مير بيماران كرونايي سنندج برابري كرده و حتي گاهي ٥٠ درصد مرگ و ميرهاي استان مربوط به مريوان بوده است.

به ادعاي برخي از افراد شاغل در بيمارستان ها و همراهان فوتي ها و بيماران كرونايي در بيمارستان هاي مريوان كاهش فشار اكسيژن علت مرگ اغلب بيماران كرونايي در شهرستان مريوان است كه اكر اين ادعا درست باشد بايد به حال مردم و مسئولان ارشد استان و مديران علوم پزشكي در قرن ٢١ باید خون گریست.  

القصه سوالي كه از نماينده محترم شهرستان مريوان و مسئولين اجرايي و سياسي شهرستان و مديران علوم پزشكي مطرح است اين كه نوشداروي اكسيژن ساز و سي تي اسكن مريوان بعد از مرگ چند مريواني  ديگر راه اندازي خواهد شد؟