گفتگوی برهم صالح و مسعود بارزانی درباره انتخابات زودهنگام عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در گفتگوی میان رئیس جمهور عراق و رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق مورد بررسی قرار گرفت.

بە گزارش کردپرس، امروز پنج شنبە 9 اردیبهشت / 29 آوریل، برهم صالح رئیس جمهور عراق و عضو ارشد حزب اتحادیە میهنی کردستان کە بە اربیل سفر کردە، اولین دیدار خود را با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) انجام داد.

شبکە تلویزیونی کردستان 24 گزارش داد کە در این دیدار آخرین تحولات سیاسی در عراق و پروسە سیاسی این کشورو  چالش های پیش روی آن و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق مورد بررسی قرار گرفت.

روابط میان اربیل و بغداد از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار عنوان شدە و دو طرف  حل مشکلات فیمابین و هماهنگی دو جانبە میان اربیل و بغداد را عاملی مهم در ایجاد ثبات و پیشرفت همه جانبە در عراق دانستند.

بارزانی و برهم صالح همچنین دربارە وضعیت سیاسی اقلیم کردستان و روباط میان جریان های سیاسی اقلیم نیز بە رایزنی و تبادل نظر پرداختند.