ترکیه از آب بعنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند/سطح آب فرات ۵ متر پایین آمده است
سرویس سوریه-یک ‌تحلیلگر و روزنامه‌نگار کُرد سوری گفت:ترکیه از آب بعنوان ‌سلاح جنگی علیه شمال و شرق سوریه استفاده می‌کند و در سکوت مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این‌ مناطق را تحت سیطره خود بگیرد.

«جمعه محمد» روزنامه نگار و تحلیلگر منطقه در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به کاهش حق آبه سوریه از رود فرات و تاثیر آن بر وضعیت مردم‌شمال و شرق سوریه، اظهار کرد: در سه ماه اخیر دولت ترکیه مقدار سهم آب سوریه از رود فرات را به نحو چشمگیری کاهش داده است.

وی ادامه داد:براساس توافقی که سال‌های قبل میان دولت ترکیه و دولت سوریه منعقد شده، ترکیه موظف است اجازه دهد ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه آب وارد سوریه شود اما این مقدار به ۲۰۰ یا بسیاری از اوقات به پاییی‌تر از این مقدار می‌‌رسد و این در حالی است که مقدار مصرفی سوریه برای موارد انسانی و کشاورزی بیش از این رقم هست.
جمعه محمد افزود:سه سد بزرگ در سوریه روی رود فرات ایجاد شده و این سدها هم کار تامین آب شرب شهرهای شمال و شرق سوریه از جمله شهر بزرگ حلب را برعهده دارند و هم برای امور کشاورزی استفاده می‌شوند و هم برای تولید برق بکار گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد:بر اثر این ‌اقدام ترکیه و محدود کردن سهم‌ آبه سوریه تولید برق از ۲۰ ساعت به ۸ ساعت کاهش یافته است.پیشتر سدها نزدیک به ۲۰ ساعت برق منازل شمال و شرق سوریه را تامین ‌می‌کردند، اما امروز سدها توان تولید برق ندارند و اگر این ‌شرایط کاهش آب ادامه پیدا کند این‌ مقدار کم تولید برق نیز پایدار نمی‌ماند.
وی تصریح کرد:مسئله بعدی راکد شدن و گندیدن آب فرات است که موجب ایجاد بیماری‌های واگیردار در این‌ مناطق می‌شود.با کاهش حق آبه سوریه دیگر آب در رود جریان ندارد و آنچیزی که در محل رودها بجای می‌ماند تنها گل و لای و بوی بد حاصل از نشست آب است که محلی برای بیماری‌های عفونی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:الان در سد تشرین آب ۵ متر کم شده و در سد فرات نیز به ۴ متر کاهش یافته است و اگر یک‌ متر دیگر کاهش یاید دیگر تولید برق غیر ممکن‌خواهد بود و شمال و شرق سوریه در تاریکی فرو می‌رود.
این کارشناس کُرد سوری گفت:ترکیه از آب بعنوان ‌سلاح جنگی علیه شمال و شرق سوریه استفاده می‌کند و در سکوت مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این‌مناطق را تحت سلطه خود بگیرد.
جمعه محمد افزود:اداره خودگردان از چهار طرف در محاصره قرار گرفته است.در حالی که ترکیه هر بار دست به اقدات نظامی علیه شمال و شرق سوریه می‌زند و همچنین آب فرات ‌را قطع می‌کند در مقابل دولت سوریه نیز گذرگاه‌های مرزی با شمال و شرق سوریه را می‌بندد تا فشار اقتصادی، سیاسی با این‌ مناطق چند برابر شود.