بشار اسد تعدادی از محکومان سوریه را عفو کرد
سرویس سوریه - بشار اسد فرمان عفو محکومان بسیاری را در سوریه تا دوم می امضا کرد.

به گزارش کردپرس، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با امضای یک فرمان، جرایم بسیاری از محکومان را تا دوم ماه می عفو کرد.

بر اساس خبر اسپوتنیک، بشار اسد با امضای این فرمان محکومان را تا دوم ماه می مورد عفو قرار داد. بر اساس این مصوبه جرایمی مانند رشوه خواری، جعل اسناد و فروش مواد مخدر مورد عفو قرار گرفتند. محکومان نوجوان بخشیده شدند. برخی حکم ها مانند مجازات اعدام و حبس ابد نیز تخفیف پیدا کردند؛ بر این اساس مجازات اعدام به حبس ابد، و حبس ابد به 20 سال حبس تخفیف پیدا کرده است.

این عفو شامل مجرمان محکوم به جرایمی مانند قاچاق اسلحه، جاسوسی، و اقدامات تروریستی منجر به قتل نمی شود.