وظیفه ما این است که سیستم ریاست جمهوری را نهادینه کنیم و وفاداری مان را به ملت ترک ثابت کنیم
سرویس ترکیه - MHP تهیه پیش نویس 100 ماده ای قانون اساسی پیشنهادی اش را به پایان رساند.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی (MHP) در سخنرانی ای که در ساختمان مرکزی حزب ترتیب داده شده بود اعلام کرد که تهیه طرح پیشنهاد 100 ماده ای قانون اساسی به پایان رسیده است. 

بنابر گزارش روزنامه جمهوریت، باغچه لی با بیان این که در این قانون اساسی به شدت وفادار به اصول بنیادین جمهوری ترکیه هستیم گفت: «نوشتن قانون با تعصب و مشت گره کرده نه در گذشته ممکن بوده و نه در روزگار معاصر. این دولت به ما تعلق دارد. این ملت به ما تعلق دارد. امروز تهیه و نوشتن قانون اساسی جدید یک وظیفه ملی است. کسانی که به این وظیفه گردن نمی نهند از قبل برای یک تصفیه حساب دموکراتیک آماده باشند.»

او با اشاره به این که هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید به قانون اساسی دولت عثمانی، و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر نیز توجه شده است گفت: «وظیفه ما این است که سیستم ریاست جمهوری را نهادینه کنیم و وفاداری مان را به ملت ترک ثابت کنیم. MHP با گرامی داشت صدمین سالگرد بینیانگذاری جمهوری ترکیه، پیش نویس قانون اساسی را در 100 ماده به ملت خود عرضه می دارد.»

او سپس درباره ویژگی ها و جزئیان قانون اساسی جدید توضیح داد و در آخر گفت که صلاحیت اصلاح قانون اساسی و ارائه آن به مردم برای همه پرسی به مجلس ترکیه داده شده است.

گفتنی است اظهارات باغچه لی درباره تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط MHP واکنش های انقادی زیادی را در بین اپوزیسیون بر انگیخت. کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در واکنش به او گفت: «انگار می خواهد دادسرای قانون اساسی را منحل کند.» اوزگور اوزل نماینده CHP هم گفت: شما به زودی در اولین انتخابات می روید.