وقوع درگیری میان نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و پ.ک.ک، در سیدکان استان اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شب گذشتە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در منطقە سیدکان از توابع استان اربیل، با نیروهای پ.ک.ک، کە در این مناطق حضور دارند، درگیر شدند.

بە گزارش کردپرس، بهرام عریف یاسین فرماندە واحد هلگورد نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در منطقە سیدکان استان اربیل، طی گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، از وقوع درگیری میان نیروهای پیشمرگ و نیروهای پ.ک.ک، در این منطقە خبر داد.

وی نیروهای پ.ک.ک، را متهم کرد کە با استفادە از آر.پی جی. و بی.کی .سی و سلاح های تک تیرانداز بە پست نیروهای پیشمرگ در سیدکان حملە کردە و با آنان درگیر شدە اند و گفت کە نیروهای پیشمرگ نیز پاسخ تندی را بە این حمله دادە اند.

همچنین اشارە کرد کە این درگیری در ساعت 11 و 30 دقیقە شب گذشتە بە وقت محلی روی دادە و  تلفات جانی بە دنبال نداشتە است.

این فرماندە پیشمرگ گفت کە پ.ک.ک، طی یک سال گذشتە مشکلات بسیاری را برای نیروهای پیشمرگ بە وجود آوردە و راه های ارتباطی روستاها را بمب گذاری کردە و با حضور خود در اقلیم، بهانە حملە بە این مناطق را بە نیروهای ترکیه دادە و بە همین دلیل بسیاری از روستاهای اقلیم در پی درگیری های ترکیه و پ.ک.ک، تخلیە شدە اند.

پیشتر نیز چندین بار درگیری های پراکندە میان نیروهای پ.ک.ک،و پیشمرگ ها در مناطق مرزی اقلیم کردستان روی دادە است.

لازم بە ذکر است کە نیروهای پیشمرگ در این منطقە وابستە بە حزب دمکرات کردستان (پارتی) هستند و این حزب دارای اختلافات شدید با پ.ک.ک، است.

از سوی دیگر سایت خبری و تحلیلی شارپرس بە نقل از یک منبع مطلع کە نخواست نامش فاش شود، گزارش داد کە نیروهای حزب دمکرات سعی کردە اند در این منطقە بە مواضع نیروهای پ.ک.ک، نزدیک شوند و بە همین دلیل درگیری میان دو طرف روی دادە است.