بهبود وضعیت کسب و کار شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان
سرویس جهان- شرکت های نفتی خارجی می گویند با توجه به پرداخت بدهی معوقه بابت دستمزد آنها از سوی دولت اقلیم کردستان و رشد چشم گیر قیمت نفت خام، وضعیت کسب و کار این شرکتها بهبود یافته و آنها نیز سرمایه گذاری بیشتری در صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان عراق انجام می دهند.

به گزارش کردپرس، شرکت نفتی جنل انرژی که در لندن به ثبت رسیده و در دو میدان نفتی بزرگ سرتا و تاوگه فعالت می کند از بهبود وضعیت پرداخت دستمزد و به تبع آن، سرمایه گذاری بیشتر در این دو میدان نفتی در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

بر اساس بیانیه این شرکت، دولت اقلیم کردستان عراق در کنار پرداخت ماهانه دستمزد شرکت، اقدام به پرداخت بدهی معوقه مربوط به اواخر سال 2019 تا اواسط سال 2020 کرده است که به سسب شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت با کمبود نقدینگی مواجه شده بود.

جنل انرژی نتیجه گیری کرده است روند توسعه دو میدان تفتی تاوگه و سرتا، با وجود چالش هایی مانند همه گیری کرونا ادامه خواهد یافت و چاه های بیشتری در این دو میدان احداث خواهد شد.

شرکت داناگاز امارات و دی ان او نروژ نیز از پرداخت مرتب دستمزد توسط دولت اقلیم کردستان به سبب افزایش قیمت نفت خبر داده و گفته اند آنها نیز سرمایه گذاری بیشتری در میدان های نفتی و گازی اقلیم کردستان انجاام خواهند داد.

این شرکت ها امیدوارند اقلیم کردستان تا پایان سال جاری همه بدهی معوقه خود را به آنها پرداخت کند.