اعلام تعهد اقلیم کردستان به آزادی بیان پوچ و بی معنی است
سرویس جهان- کمیته دفاع از خبرنگاران با انقاد از تایید حکم زندان خبرنگاران منتقد در اقلیم کردستان، اعلام تعهد دولت اقلیم کردستان به آزادی بیان از زبان مقامات آن را اطهاراتی پوچ و تو خالی عنوان کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه استیناف اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، شش سال حکم زندان برای دو روزنامه نگار به نام های شروان شروانی و گوهدار زیباری را تایید کرده است. نهادهای حقوق بشری و رسانه ای جهان قبل از این خواستار رد محکومیت آنها از سوی دادگاه استیناف اربیل شده بودند.

ایگناسیو میگوئل دلگادو، نماینده خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته دفاع از خبرنگاران با انتشار بیانیه ای گفته است با توجه به این که دادگاه استیناف اربیل حکم شش سال زندان برای این خبرنگاران را تایید کرده است، اعلام تعهد دولت اقلیم کردستان به آزادی بیان حرف پوچ و تو خالی است.

وی تاکید کرد مقامات کرد عراق باید فورا این دو خبرنگار زندانی را آزاد کنند و دست از ارعاب و تهدید اهالی رسانه بر دارند.

در این بیانیه اشاره شده که تصمیم به تایید حکم زندان این افراد در حالی است که نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردتسان عراق سه روز پیش حمایت خود را از آزادی بیان در روز جهانی آزادی بیان اعلام کرده بود.