اعلام آمادگی دولت اقلیم کردستان برای صادرات برق به شهرهای عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت برق دولت اقلیم کردستان از آمادگی برای صادرات برق بە دیگر شهرهای عراق خبر داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس،  دیار بابان مدیرکل امور تولید برق در وزارت برق اقلیم کردستان اعلام کرد کە این وزارت خانە برای صادرات برق بە سە استان نینوا، کرکوک و دیالت اعلام آمادگی کردە است.

وی افزود کە صادرات برق بە این استان ها تاثیری بر میزان ارائە انرژی برق در اقلیم ندارد.

همچنین گفت کە وزارت براق اقلیم از دولت عراق درخواست کردە کە سوخت مورد نیاز برای تولید برق در بخشی از نیروگاه های اقلیم و صادر کردن آن بە شهرهای عراق را تامین کند.

این در حالی است کە تامین براق مورد نیاز شهروندان در اقلیم یکی از معضلات جدی در اقلیم بودە و سالانە شهروندان بسیاری مناطق در اعتراض بە کمبود برق و قطعی های طولانی مدت دست بە تظاهرات و تجمعات اعتراضی می زنند.