روز قدس نمادِ حیاتِ مقاومت / سید علاءالدین حیدری
سرویس کرمانشاه - "روز قدس یعنی احترام به مردم فلسطین و همدردی با میلیونها آواره ای که سالهاست از سرزمین مادری خود اخراج شده اند ."

خبرگزاری کردپرس - حکایت اشغال و غصب یک سرزمین ، حکایتِ غم انگیز نادیده گرفتنِ حقوق ملتی است که در بستر یک توطئه حقوقشان سلب و خود مسلوب گشته اند. حکایت تولدِ فرزندِ نامشروعِ خاورمیانه (رژیم صهیونیستی) هم دردناک بود و هم نامیمون گردید.
داستان تولدی شوم در دامن مادری چون استعمار سیاه که جز سیاهی و تباهی محصولی برای مستعمراتش نداشت.
اشغال سرزمین فلسطین از سوی یهودی های صهیونیست و با هدایت استعمارگران دوران ، اقدامی نیست که مشمول گذر زمان گردد و دچار فراموشی تاریخی شود .
غصب سرزمین ، یعنی پا گذاشتن بر هویت یک ملت و امحاء ماهیت یک فرهنگ است و این داستان با هیچ روتوش سیاسی و تاریخ تراشیِ جعلی واقعی نمی شود . افسانه ی سرزمینِ موعود نه یک واقعیت ، بلکه یک جعل کثیف تاریخی موهوم است که با دست هیچ جاعل و سیستم مجعولی رنگ حقیقت به خود نمی گیرد.
پرسش مهم بر سر راه افسانه صهیونیزم اینست که کجای سرزمین فلسطین ، متعلق به یهودی های اروپایی و آمریکای لاتین و ... بوده است ؟ مگر نه اینکه این سرزمین از دیرباز سرزمین مادری ساکنین خود از هر قوم و دینی بوده است ؟
اگر اسلام بر سرزمین فلسطین طلوع کرده و مردم آنجا به اسلام گرویده اند ، نه از سر زور بوده و نه اخراجی از ساکنین بومی آنجا انجام گرفته است . بلکه تاریخ گواه این حقیقت است که سرزمین فلسطین با رغبت و آزادیِ اختیار در پذیرشِ اسلام به جمع ممالک اسلامی در آمده است . لذا ماهیت وجودی و اساس تئوری سرزمین سازی برای یهودی های جهان در سرزمین فلسطین ، بر اساس سندسازی برای فلسطین یک توهم تاریخی به امید یک اشغال تمیز  است . چیزی که نه اساس دارد و نه حقیقتی در پس آن نهفته است .
حکایت ۷۰ سال اشغال سرزمین فلسطین ، سرشار از ظلم و ستم به مردمی است که نه گناهی در حق یهودیت انجام داده اند و نه ظلمی در حق کسی کرده اند . بلکه خود مظلوم این داستان شده اند.
اما روز قدس تدبیری تاریخی در مسیر همدلی و همنوایی با مردم مظلوم فلسطین ، در برداشتن گامهای حق جویی و تظلم خواهی است. روز قدس یک نماد ، برای مبارزه بر حق برای احقاق حقِ ملتی ستمدیده است که باید آنرا هر سال پرشورتر از قبل برپا و علم کرد. روز قدس یعنی احترام به مردم فلسطین و همدردی با میلیونها آواره ای که سالهاست از سرزمین مادری خود اخراج شده اند .
روز قدس روز یادآوری جنایات صهیونیزم در حق ملتی بیگناه و مردمی مظلوم است . اقدام تاریخی اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از طرف حضرت امام خمینی (ره) بعنوان روز قدس سمبل همبستگی جهان اسلام و همدلی ملتهای ظلم ستیزی است که همه با هم در این روز بر دفاع از مواضع مردم مظلوم فلسطین تاکید و حمایت می کنند .
این اقدام بر ملا کننده ظلم های رژیم صهیونیستی و بی اثر کننده  تلاش های این رژیم برای جعل تاریخی حیات سراسر جنایت ۷۰ ساله خود است