مردم ایلام مراقب باشند؛ ورود و سیطره سیاسیون ناکام به شوراها / جبار صفربیگی*
سرویس ایلام - مردم مراقب باشند؛ سیاسیونی که پس از ناکامی در عرصه‌های قدرت و سیاست، به جایگاه رفیع شوراها به عنوان یک حیات خلوت می نگرند، سعی دارند بیش از آنکه این نهاد در خدمت مردم و تصمیم سازی‌های کلان‌شهری قرار گیرد در خدمت منفعت‌طلبی‌های شخصی، گروهی و جناحی آن‌ها باشد!

به گزارش خبرگزاری کردپرس، تشکیلات شوراها را می‌توان سازمان مردم نهادی بزرگ دانست که در صورت راهبری درست و ورود افرادی با درک درست از جایگاه این نهاد ارزشمند، می‌تواند منشاء خدمات قابل‌توجهی در جامعه باشد.

نهاد ارزشمند شوراهای اسلامی شهر و روستا که بر اساس اصل یک‌صدم قانون اساسی کشور شکل گرفته است، دوران پر فراز و فرودی را پشت سر ‌گذاشته است اما آنچه تحقق نیافته است مطالبات بدیهی مردم و ایجاد بستر مناسب برای ایفای نقش مشارکت مؤثر مردم در این فرآیند مردم‌نهاد است!

اینکه چرا این نهاد نوپا نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا نموده و نقش مؤثری در روند توسعه مشارکت‌های مردمی، توسعه شهری، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب مصوبه‌هایی در راستای ایجاد زیرساخت‌ها و فضایی مناسب با امکانات رفاهی درخور و شایسته شهروندان نماید را می‌بایست تبدیل این جایگاه توسط برخی اعضا به یک نهاد سیاسی و قبیله‌ای و پایگاه رأی برای خود و گعده خود و عدم مطالبه گری جدی ما دانست!

سیاسیونی که پس از ناکامی در عرصه‌های قدرت و سیاست، به جایگاه رفیع شوراها به عنوان یک حیات خلوت می نگرند، سعی دارند بیش از آنکه این نهاد در خدمت مردم و تصمیم سازی‌های کلان‌شهری قرار گیرد در خدمت منفعت‌طلبی‌های شخصی، گروهی و جناحی آن‌ها باشد!

برای برجسته نمودن این ادعا به ناکارآمدی نهاد ارزشمند شورا در جهت ساماندهی مسائل محیط‌زیست و... اشاره می‌کنیم!

محیط‌زیست شهری و انسانی همواره در این فرآیند نه‌تنها دیده نشده است بلکه برخی قوانین جامع و روشنی چون قانون مدیریت جامع پسماندها به فراموشی سپرده شده است و هیچ‌گاه اجرا نشده است!

بنا بر این نمی‌توان انتظار داشت با ورود و سیطره برخی اعضای ناکارآمد و سیطره سیاسیون ناکام به عرصه خطیر و مقدس شوراها اتفاق مهمی را در بهبود اوضاع محیط زیستی شهرها به‌عنوان حقوق مسلم شهروندی، شاهد باشیم و بیم آن می‌رود که باز هم شاهد تضییع و قربانی شدن حقوق مسلم شهروندی و محیط زیستی مردم باشیم چرا که آنچه نمود دارد این است که اعضای شورای شهر عزم و اراده و برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت شهر و محیط زیست نداشته و گامی در این راه برنداشته‌اند.

بنا بر این بر ماست که مطالبه گری جدی محیط زیستی را در کنار سایر حقوق شهروندی در قالب گفتمان روشن و آرمانی '' آگاهی بخشی، پرسشگری و مطالبه گری محیط زیستی مبتنی بر سند ملی محیط زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی '' در اولویت مشارکت خود در این عرصه قرار داده و از مدعیان خدمت به مردم بخواهیم برنامه‌های خود را برای بهبود اوضاع شهر ارائه نمایند.

چنانچه با این استراتژی در مطالبه گری از شورا مشارکت فعال داشته باشیم می‌توان گفت بخش مهمی از رسالت خود را به‌عنوان شهروند مطالبه گر انجام داده‌ایم و در صورت انفعال باید منتظر افزایش مسائل محیط زیستی و معضلات و مشکلات بیش‌ازپیش در شهرها باشیم!

*فعال رسانه ای