تاکید کردهای سوریه بر مذاکره با دمشق
سرویس جهان- یکی از مقامات اداره خودگردان شمال سوریه ضمن تاکید بر مذاکره میان کردها و دولت مرکزی سوریه گفت: فعلا هیچ مذاکره ای وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، بسام شاکر، یکی از نمایندگان شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای کردعرب سوریه در آمریکا، از روند مذاکره میان کردها و دولت مرکزی سوریه ابراز نگرانی کرد.

او به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: در حال حاضر هیچ مذاکره ای وجود ندارد. نماینده شورای دموکراتیک سوریه در آمریکا دمشق را متهم کرد که علاقه ای به مذاکره با کردها ندارد زیرا به گفته او، دمشق می خواهد وضعیت به قبل از سال 2011 بازگردد و هیچ تغییری در وضعیت شمال شرق سوریه که اکنون تحت کنترل کردهاست ایجاد نشود.

با این حال، شاکر بر ایجاد ارتباط میان کردها و دولت مرکزی سوریه تاکید کرد و افزود: ما اکنون بخشی از راه حل بحران سوریه هستیم بنابراین، ایجاد ارتباط میان کردها و دولت مرکزی سوریه طبیعی است.

شاکر از آمادگی کردهای سوریه برای مذاکره با دولت مرکزی سوریه و حتی ترکیه خبر داد. او ارتباط کردها با دولت روسیه در شمال شرق سویه را مثبت ارزیابی کرد اما گفت به دلیل شیوع کرونا، بیش از 6 ماه است که ارتباط مستقیمی میان اداره خودگردان کردی در شمال سوریه و روسها اتفاق نیفتاده است.

این مقام شورای دموکراتیک سوریه همچنین از سازمان ملل به دلیل اجازه ندادن به کردها برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه در ژنو انتقاد کرد.