دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
بافت تاریخی شهر ارومیه در معرض نابودی؛ مسئولان تنها سخنرانی می کنددوشنبه 4 بهمن 1400

کردپرس گزارش می دهد؛بافت تاریخی شهر ارومیه در معرض نابودی؛ مسئولان تنها سخنرانی می کند

سرویس آذربایجان غربی- بافت تاریخی شهر ارومیه در تهدید است و کارکرد ارزشمند این بافت در پس بروکراسی و نامه های اداری، اختلاف نظرها و رعایت نشدن ضوابط و مقررات مربوطه در حال نابودی است.