چهارشنبه 19 بهمن 1401
اخبار ویژه :
صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستندچهارشنبه 19 بهمن 1401

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور؛صنعتگران کردستانی افتخار جامعه ایران هستند

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وجود صنعتگران توانمند و پیشکسوت کردستانی را افتخار جامعه ایران اسلامی دانست.