سه شنبه 5 بهمن 1400
اخبار ویژه :
فوت یک نفر براثر آتش سوزی در سقزسه شنبه 5 بهمن 1400

فوت یک نفر براثر آتش سوزی در سقز

سرویس کردستان- صبح امروز یک باب منزل فرسوده در بلوار کوردستان سقز طعمه حرق شد و خسارات زیادی به بار آورد.