دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
کرمانشاه نماد وحدت و الگوی همزیستی مسالمت آمیز استدوشنبه 4 بهمن 1400

استاندار در دیدار با علمای اهل سنت:کرمانشاه نماد وحدت و الگوی همزیستی مسالمت آمیز است

سرویس کرمانشاه _ بهمن امیری مقدم گفت: کرمانشاهی ها در طول تاریخ مردمانی اهل فرهنگ، وطن دوست، دیندار، مهمانوار و اهل مدارا بوده‌اند و این منطقه مظهر و نماد وحدت و همزیستی مسالمت آمیز است و این واقعیت و جوهره اصلی کرمانشاه همین است.