چهارشنبه 8 تیر 1401
اخبار ویژه :
جستجوی: ابهام در پرونده
    تور خبری که تور مرگ شد؛ دادِ بیدادِ خبرنگاران!پنجشنبه 2 تیر 1401
    گزارش کردپرس در سالروز حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران؛

    تور خبری که تور مرگ شد؛ دادِ بیدادِ خبرنگاران!

    سرویس آذربایجان غربی- یک سال از حادثه اتوبوس مرگ خبرنگاران در نقده گذشته است و امروز در سالگرد آسمانی شدنشان نه تنها پرونده حقوقی آنها به جایی نرسیده است، بلکه بسیاری از متهمان بر خلاف رای اولیه پرونده تبرئه شده اند!