دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: اقدامات غیرتخصصی
    پسماند؛ بهانه سفرهای مکرر و بی نتیجه مسئولان قروهپنجشنبه 23 دی 1400
    ماجرای بی پایان پسماند قروه؛-بخش سوم

    پسماند؛ بهانه سفرهای مکرر و بی نتیجه مسئولان قروه

    سرویس کردستان- متولیان پسماند قروه در حالی هر چند وقت یکبار در هر دوره مدیریت شهری به بازدید از جایگاه های پسماند در دیگر شهرهای کشور می روند که تاکنون هیچ نتیجه مثبتی برای شهرستان نداشته است.