دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: ایران_ چین_ توافق راهبردی_ توافق ۲۵ ساله_
    اجرای توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین آغاز شدجمعه 24 دی 1400

    اجرای توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین آغاز شد

    سرویس ایران_ وزیر امور خارجه در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه چین گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.