پنجشنبه 14 اسفند 1399
اخبار ویژه :
جستجوی: بدران چیا کُرد
    فرصت دیپلماسی برای کُردها در زمان بایدن ایجاد می‌شودپنجشنبه 6 آذر 1399
    بدران چیا کُرد جانشین ریاست مشترک اداره خودگردان کُردستان سوریه در گفت‌وگو با کُردپرس پاسخ داد؛

    فرصت دیپلماسی برای کُردها در زمان بایدن ایجاد می‌شود

    سرویس سوریه-جانشین ریاست مشترک خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه گفت:آنچه که روشن است در زمان بایدن حمایت آمریکا از نیروهای سوریه دموکراتیک ادامه پیدا می‌کند اما از لحاظ سیاسی مشخص نیست آمریکا به وجود اداره خودگردان اعتراف کند و راه‌حلی برای وضعیت امروز سوریه پیدا نماید یا نه.