پنجشنبه 14 اسفند 1399
اخبار ویژه :
جستجوی: حسن شیخو
    پارتی لشکر روژ را برای منافع خود بکار می‌بردپنجشنبه 25 دی 1399
    سیاستمدار کُردستان سوریه در گفت‌وگو با کُردپرس مطرح کرد:

    پارتی لشکر روژ را برای منافع خود بکار می‌برد

    سرویس سوریه-رییس «حرکت کردایه‌تی» در سوریه، گفت:لشکر روژ تنها به ظاهر پیشمرگ کُردستان سوریه هستند اما در حقیقت نیروی پارت دموکرات کُردستان‌ به شمار می‌روند و این‌ حزب از آن‌ها استفاده می‌کند.