پنجشنبه 14 اسفند 1399
اخبار ویژه :
جستجوی: دانشمند هستە ایی
    شلیک در دماوند: پیام به بایدن/صلاح الدین خدیوجمعه 7 آذر 1399

    شلیک در دماوند: پیام به بایدن/صلاح الدین خدیو

    سرویس ایران-ترور دانشمندان و کارشناسان فعال در پروژه های هسته ای خاورمیانه، یکی از تاکتیک های قدیمی اسرائیل برای حفظ برتری هسته ای در خاورمیانه و انحصار جنگ افزارهای اتمی در دست خودش است.