دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: شب بو سلیمانی
    زندگی و هنر بدون عشق و مبارزه معنایی ندارد/کم توجهی به توانایی و پتانسل زنان هنرمند کُردچهارشنبه 22 دی 1400
    «شب بو سلیمانی» بازیگر کردستانی:

    زندگی و هنر بدون عشق و مبارزه معنایی ندارد/کم توجهی به توانایی و پتانسل زنان هنرمند کُرد

    سرویس کردستان - «شب بو سلیمانی» از زنان هنرمند و موفق عرصه فیلم، به ویژه فیلم کوتاه کردستان با بیان اینکه هر کسی دوست دارد در حرفه و فعالیتش به بهترین جایگاه برسد و برای جامعه اش مفید باشد، گفت: زندگی مانند فیلمی که کات می خورد تمام می‌شود، با این تفاوت که گذشته تکرار نمی شود. مهم نقش، اثر و ماندگاری ما در زندگی است و هر انسان آگاهی، باید برای زندگی و عشق، برای خدمت به خود ،جامعه او اهدافش مبارزه کند.