دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: شعر نو
  «سواره ایلخانی زاده»، شاعر نوگرایی که خزان عمر مهلتش ندادجمعه 24 دی 1400

  «سواره ایلخانی زاده»، شاعر نوگرایی که خزان عمر مهلتش نداد

  سرویس آذربایجان غربی- امروز چهل و ششمین سالگرد کوچ آسمانی «سواره ایلخانی زاده»، خالق شعر زیبای «خه وه به ردینه» است، شاعر توانایی که اجل در بهار جوانی ، مهلتی به او نداد و آسمانی شد. کسی که استاد «شیرکو بیکس» شاعر معروف کُرد در وصفش گفته بود: «سواره ایلخانی زاده بازگوکننده سخنان دگیران نبود، سایه این و آن نبود و تنها خودش بود».

  «سواره ایلخانی زاده» شاعر نوگرایی که سایه دیگران نشدچهارشنبه 24 دی 1399
  به مناسبت سالگرد درگذشت شاعر نامدار کُرد؛

  «سواره ایلخانی زاده» شاعر نوگرایی که سایه دیگران نشد

  سرویس آذربایجان غربی- امروز چهل و پنجمین سالگرد کوچ آسمانی «سواره ایلخانی زاده»، خالق شعر زیبای «خه وه به ردینه» است، کسی که استاد «شیرکو بیکس» شاعر معروف کُرد در وصفش گفته بود: «سواره ایلخانی زاده بازگوکننده سخنان دگیران نبود، سایه این و آن نبود و تنها خودش بود»