پنجشنبه 14 اسفند 1399
اخبار ویژه :
جستجوی: مافیای گندم
    صف نان و داستان تلخ بی کفایتی/ منصور اولیجمعه 7 آذر 1399

    صف نان و داستان تلخ بی کفایتی/ منصور اولی

    سرویس کردستان- مردم دیگر برای تهیه نان خشکشان هم نمی توانند سر راحت بر بالین بگذارند؛ در روزگاری که کرونا نفس همه را بند آورده است و قیمت مرغ و نارنگی و پرتقال و گوشت و ... همه را به تپش قلب انداخته، صف برای تهیه نان و داستان تلخ آرد و احتکار و فساد، ضربه آخر را دارد می زند و مسئولان بی تدبیر هم در پستوهای تاریک «سیاستخانه» نقشه دیگری می کشند.