جمعه 17 اردیبهشت 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: مطالبات قومی
    پرونده اقوام در دولت روحانی/ محمد هادیفرچهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
    برگی برای تاریخ

    پرونده اقوام در دولت روحانی/ محمد هادیفر

    سرویس ایران- درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 کشور نیاز به دولتی معتدل داشت تا افراط و تفریط‌های دو دولت گذشته را از جامعه بزداید، لذا مردم دربرابرانتخابی دشوار و سرنوشت‌ساز قرار گرفته بودند. پس از مناظرات جدلی کاندیداها، سرنوشت نهایی انتخابات به‌نفع دولت فعلی رقم خورد و نهایتا با امید به تدابیر دولت جدید، دوره هشت‌ساله‌ای در کشور آغاز شد.