دوشنبه 30 فروردین 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: نظریات کارشناسی
    نظریه کارشناسی از ارکان اصلی قضاوت محسوب می شودسه شنبه 5 اسفند 1399

    نظریه کارشناسی از ارکان اصلی قضاوت محسوب می شود

    سرویس کردستان- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: با توجه به پیچیدگی دعاوی و تخصصی شدن جرایم ، یکی از عناصر مهم دادرسی اعم از حقوقی و کیفری نظریات کارشناسی می باشد و این نظریات یکی از ارکان اصلی قضاوت محسوب می شود.