دوشنبه 30 فروردین 1400
اخبار ویژه :
جستجوی: نظم در توزیع
    بازار نیازمند نظم است یا تنظیم؟ / حمزه کاظمی*چهارشنبه 29 بهمن 1399

    بازار نیازمند نظم است یا تنظیم؟ / حمزه کاظمی*

    سرویس ایلام - همه ما می دانیم که وقتی چیزی قرار است گران بشود ابتدا کم می شود بعد قطع می شود و بعد از اینکه مردم قبول کردند آن را گران تر بخرند دوباره فراوان می شود.