دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
اخبار ویژه :
جستجوی: 2020
  نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه گردشگری غرب کشور / رامین پی بردیجمعه 16 اردیبهشت 1401

  نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه گردشگری غرب کشور / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی‌بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یادداشتی خواهان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شبکه‌های اجتماعی در زمینه توسعه اقتصاد گردشگری و بهبود معیشت مردم منطقه شده است.

  شاهو، سرزمین توت فرنگی / رامین پی بردیچهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

  شاهو، سرزمین توت فرنگی / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یادداشتی به کشتزارهای توت فرنگی بخش شاهو هورامان به عنوان ظرفیتی برای توسعه گردشگری در استان کرمانشاه پرداخته است.

  نوشتار انگلیسی تابلوهای روستاهای هدف گردشگری کرمانشاه را اصلاح کنید / رامین پی بردیچهارشنبه 31 فروردین 1401

  نوشتار انگلیسی تابلوهای روستاهای هدف گردشگری کرمانشاه را اصلاح کنید / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یادداشتی خواهان اصلاح تابلوهای ورودی روستاهای هدف گردشگری در استان کرمانشاه شده است.

  حامی برگزاری شایسته همایش بین‌المللی هورامان باشیم / رامین پی بردیچهارشنبه 24 فروردین 1401

  حامی برگزاری شایسته همایش بین‌المللی هورامان باشیم / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یادداشتی خواهان همراهی و حمایت همه جانبه مدیریت ارشد استان کرمانشاه و مدیران دستگاه‌ها و همچنین بخش خصوصی از برگزاری همایش بین المللی هورامان توسط دانشگاه رازی شده است.

  درخواست میزبانی کنفرانس بین المللی اکو توریسم و گردشگری روستایی 2022 در کردستان و کرمانشاهسه شنبه 16 فروردین 1401
  تقاضای یک صاحبنظر گردشگری از استانداران کرمانشاه و کردستان

  درخواست میزبانی کنفرانس بین المللی اکو توریسم و گردشگری روستایی 2022 در کردستان و کرمانشاه

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در نامه ای خطاب استانداران کرمانشاه و کردستان، خواهان تلاش آنها برای میزبانی کنفرانس بین المللی اکو توریسم و گردشگری روستایی 2022 در این دو استان شده است.

  بلوط و گردشگری / رامین پی بردیجمعه 12 فروردین 1401

  بلوط و گردشگری / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یاددشتی به ظرفیت و پتانسیل ها جنگ های «بلوط» و ضرورت بهره برداری از آن به عنوان یک ظرفیت برای توسعه گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه پرداخته است.

  نوروز بزرگترین رویداد گردشگری اجتماع محور / رامین پی بردیدوشنبه 8 فروردین 1401

  نوروز بزرگترین رویداد گردشگری اجتماع محور / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یاددشتی به «نوروز» به عنوان یکی از رویدادهای گردشگری اجتماع محور مهم در جامعه ایرانی پرداخته است.

  نقش دانشگاه رازی در عرصه تولید و اشتغال / رامین پی بردیپنجشنبه 19 اسفند 1400

  نقش دانشگاه رازی در عرصه تولید و اشتغال / رامین پی بردی

  سرویس کرمانشاه _ رامین پی بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در یاددشتی به ضرورت نقش آفرینی دانشگاه رازی در عرصه تولید و اشتغال و گسترش ارتباط با کارآفرینان پرداخته است.