پنجشنبه 7 بهمن 1400
اخبار ویژه :
«شین آباد» و دخترانش همچنان می سوزند

9 سال گذشته است و دختران «شین آباد» همچنان از زخم هایشان می گویند. زخم هایی بر جای مانده است انگار تا روایتگر محرومیت ها باشد