یکشنبه 12 تیر 1401
اخبار ویژه :
تالاب های کردستان در آستانه خشک شدن

سرپرست محیط زیست کردستان در خصوص نابودی و خشک شدن تالاب های استان هشدار داد.