یکشنبه 16 بهمن 1401
اخبار ویژه :
احتمال روی آوردن اقلیم کردستان به فروش مخفیانه نفت

رابین میلز هشدار داد در صورت محکوم شدن ترکیه به پرداخت غرامت به عراق به خاطر فراهم کردن زمینه صادرات نفت اقلیم کردستان، ممکن است مقامات کرد عراق راه دیگری به جز فروش مخفیانه نفت نداشته باشند.