جمعه 2 مهر 1400
اخبار ویژه :
مستند یار مهربان /فیلم از هیرش محمدنژاد

در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی باشگاه های کتابخوانی شهرستان سردشت تعدادی کتاب با موضوعات علمی، داستان، شعر، رمان و کتابهای کمک درسی را در بین دانش آموزان روستای «دوله بی» توزیع کردند. این روستا فاقد کتابخانە است و در ۲۰ کیلومتری جنوب شهرستان سردشت و در نقطە صفر مرزی واقع شدە است

شناسه فیلم :

32

تاریخ انتشار :

شنبه 2 اسفند 1399

به اشتراک بگذارید :