سه شنبه 18 مرداد 1401
اخبار ویژه :
مطالبات جانباز شیمیایی سردشت(اختصاصی کردپرس)

این مرد از پرپر شدن اعضای خانواده جلوش چشمانش می گوید؛ وقتی ٧ تیر ، سردشت مظلوم و تنها مانده بود... در خواست این جانباز شیمیایی چیست؟/فیلم از: هیرش محمدنژاد