چهارشنبه 13 مرداد 1400
اخبار ویژه :
روایت شیرزن سردشتی از شیمیایی شدن فرزندش در فاجعه هفت تیر(اختصاصی کردپرس)

تلاش شیرزن سردشتی برای بازگرداندن زندگی بە فرزند مصدوم شیمیایی اش/فیلم از: هیرش محمد نژاد