چهارشنبه 10 آذر 1400
اخبار ویژه :
مراحل آماده سازی راه آهن همدان-سنندج

برای این پروژه تا کنون هزار و 856 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و گفته می شود تا پایان تابستان قابل بهره برداری خواهد بود.

شناسه فیلم :

81

تاریخ انتشار :

چهارشنبه 20 مرداد 1400

به اشتراک بگذارید :