چهارشنبه 28 مهر 1400
اخبار ویژه :
دامدار ایوانی که دامداری اش سوخت ولی حمایت نشد!

سرویس ایلام - پارسال بود که یک گاوداری پنجاه رأسی در شهرستان ایوان طعمه حریق شد تا نزدیک به هفده راس گاو آبستن آن زنده زنده در خشم آتش سوخته شوند. گزارش: همایون گوهری