دوشنبه 15 آذر 1400
اخبار ویژه :
شب کوچ ابدی «بلبل کردستان» از زبان برادرش «حسین زیرک»

حسین زیرک برادر استاد حسن زیرک، از شب کوچ ابدی "بلبل کردستان"، می گوید.

شناسه فیلم :

90

تاریخ انتشار :

سه شنبه 6 مهر 1400

به اشتراک بگذارید :