انتشار:  شنبه 21 دی 1398  ::  12:31

سرویس جهان

فرمانده نیروهای کرد-عرب سوریه هشدار داد:

احتمال حمله ترکیه به کوبانی و جزیره

سرویس جهان- مظلوم کوبانی می گوید همچنان احتمال حمله ارتش ترکیه به دو منطقه کوبانی و جزیره در شمال سوریه وجود دارد اما این مسئله آسان نخواهد بود.

 

به گزارش کردپرس، ترکیه در نظر داشت در حمله ماه اکتبر 2019 خود به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، منطقه ای به عمق 32 کیلومتر را در شمال سوریه تا مرزهای عراق تصرف کند اما توافق این کشور با آمریکا و روسیه بر سر خروج نیروهای کرد از این مناطق حمله را متوقف کرد.

با این حال، مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه به نشریه صدا وابسته به انستیتو واشنگتن برای خاورمیانه هشدار داده است هنوز هم خطر حمله ترکیه به دو منطقه کوبانی و جزیره -که کردهای سویه از آن به عنوان دو کانتون خودمختار نام می برند- وجود دارد.

با این حال، وی تاکید می کند که این مسئله نمی تواند به آسانی صورت بگیرد زیرا ترکیه بر سر شمال سوریه با روسیه و آمریکا به توافق رسیده و علاوه بر آن، نیروهای ما به شدت مقاومت خواهند کرد. همچنین نیروهای سوریه در این منطقه جای آمریکا را گرفته اند و واشنگتن نیز قول داده در صورت اقدام دوباره نظامی ترکیه، این کشور تحت تحریم قرار خواهد گرفت.

مظلوم کوبانی معتقد است همه برنامه ها و اهداف ترکیه برای به حاشیه راندن کردهای سوریه تحقق پیدا نکرد زیرا ترکیه انتظار داشت با حمله به کردها، نیروهای عرب وابسته به کردها جدا شده و نیروهای سوریه دموکراتیک تضعیف شوند اما نه تنها این اتفاق تحقق پیدا نکرد بلکه اتحاد میان کردها و اعراب بیشتر شد.

فرمانده نیروهای SDF درباره تمایل کردها به ادغام نیروهایشان در ارتش سوریه گفت: ما برای این کار پیش شرط داریم و پیش شرط ما این است که وضعیت خودمختار این نیرو همچنان حفظ شود که در این صورت مذاکره ما با دولت های سوریه و روسیه ادامه پیدا خواهد کرد.

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک درباره تمایل احتمالی روسیه برای تصرف میدان های نفتی تحت کنترل کردها و آمریکا در شرق سوریه گفت: روسها چنین تمایلی ندارند و از طرف دیگر روسیه و آمریکا در مورد اقداماتشان در سوریه با هم هماهنگی و توافق دارند بنابراین احتمال این امر کم است. روسها چنین درخواستی از کردها نکرده اند.

مظلوم کوبانی درباره استقرار آوارگان سوریه در مناطق سابقا تحت کنترل کردها توسط ترکیه گفت این مسئله با هدف استقرار آوارگان سایر مناطق سوریه در این منطقه صورت می گیرد اما این مسئله باید بعد از پایان جنگ صورت بگیرد و در آن صورت باید هر کس بتواند به محل زندگی قبلی خود بازگردد.

کد خبرنگار: 40101