انتشار:  جمعه 2 خرداد 1399  ::  16:07

سرویس سوریه

مسئول روابط خارجی انجمن‌ میهنی کُردستان‌ سوریه«ENKSE» در گفت‌وگو با کُردپرس مطرح کرد؛

اطلاعی از اتحادیه تازه تاسیس نداریم/مذاکرات ما و «PYD» رضایت بخش است

سرویس سوریه-مسئول روابط خارجی انجمن‌ میهنی کُردستان‌ سوریه گفت:هیچ اطلاعی از ماهیت اتحادیه تازه تاسیس که متشکل از بیست و پنج حزب کُرد سوری است، نداریم.

«ابراهیم برو» مسئول روابط خارجی انجمن‌ میهنی کُردستان‌(ENKSE) در گفت‌وگو‌با کُردپرس با اشاره از بی اطلاعی این جریان از اتحاد بیست و پنج حزب در قالب حزب اتحاد ملی کُرد، اظهار کرد:ما هیچ اطلاعی از حزبی که تازه تاسیس شده نداریم.

وی تصریح کرد:هنوز نامی برای هیات مشترک‌ انجمن‌ میهنی کُرد و حزب اتحاد دموکراتیک انتخاب  نشده است.

ابراهیم برو خاطرنشان کرد:دو طرف اصلی در این مذاکرات وجود دارد.یک طرف انجمن‌ میهنی کُرد و‌ طرف دیگر حزب اتحاد دموکراتیک است و ماهیت مذاکرات رضایت بخش است.

مسئول روابط خارجی انجمن‌ میهنی کُردستان‌ سوریه با اشاره به ماهیت مذاکرات میان دو طرف گفت:مذاکرات میان ما و حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و ما به توافقاتی رسیده‌ایم.

وی ادامه دارد:در این توافقات اشاره شده که همه مشکلات میان دو طرف تحت نام هیات انجمن میهنی و حزب اتحاد دموکراتیک حل شود.

وی افزود:احتمالا این احزاب در میان هیات حزب اتحاد دموکراتیک قرار می‌گیرند و در مذاکرات حضور خواهند داشت.