انتشار:  پنج‌شنبه 17 آبان 1397  ::  14:55

سرویس کردستان

آرایش جدید سیاسی در ایالات متحده/ شهباز محسنی

سرویس کردستان- شهباز محسنی با ارسال یادداشتی به کرد پرس تحلیلی از وضعیت جدید سیاست آمریکا بعد از انتخابات اخیر ارایه داده است که در ادامه می خوانید:  

نتیجه انتخابات میاندوره ای مجلس نمایندگان کنگره که به پیروزی دمکرات ها منجر شد پس از هشت سال اولین پیروزی دمکرات هاست و اهمیتش از آن رو است که من بعد ایالات متحده به شیوه تک حزبی اداره نخواهد شد و ترامپ که ذاتا شخصیتی پرچالش و تکرو است با موانع زیادی روبه رو خواهد شد و بررسی پرونده هایش از جمله پرونده حساس و سنگینی چون دخالت اثرگذار روسیه در پیروزی دونالد ترامپ، که تاکنون در دست جمهوری خواهها بود از این به بعد در دست مخالفان دمکراتش خواهد افتاد و دیگر درها بر همان پاشنه قبل نخواهندچرخید. از نتایج این زلزله سیاسی، عزل هشتاد و چهارمین دادستان کل، جف شسنز، بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات بود که برغم آنکه با دونالد ترامپ هم حزب بود اما صد در صد مطابق میل  ترامپ رفتار نکرد.  نانسی پلوسی، رهبر دمکراتها در کنگره، در اولین واکنش پس از اعلام نتیجه انتخابات، اظهار داشت که کار ما از این به بعد احیای قانون اساسی برای نظارت بر کارهای دونالد ترامپ و حساب کشی از وی خواهد بود و ترامپ هم فورا خط و نشان کشید که دمکراتها به فکر گیر دادن به او نباشند.  نشست اخیر خبری ترامپ هم با اصحاب رسانه بسیار پرتنش بود و بطور مستقیم و آشکار با چندتن از خبرنگاران از جمله خبرنگار سی.ان. ان. درگیری لفظی پیدا کرد و از جمله افادات و کلمات قصارش که از سر عصابیت بود اینکه رسانه ها خودشان را اصلاح کنند!  این انتخابات شکست سهمگینی است برای دونالد ترامپ و نشان از ایجاد گسل ها و جنجالهای سیاسی عمیقتری در آینده نزدیک خواهد دارد و در اولین فرصت کمیسیون های تحت کنترل دمکراتها، پرونده های تحقیق و تفحص از مسایل ترامپ را خواهند گشود و من بعد امور مطابق میل و باب طبع ترامپ پیش نخواهد رفت. جدا از قضیه پایان حکومت تک حزبی، آنچه دیده شد انتخاب انتخاب دو نماینده مسلمان سومالیایی تبار و ایرانی تبار به عنوان پارلمانتار بود.

درست است پیش بینی هانتیگتون در خصوص انتخاب ترامپ و پدیده ظهور هژمونی ترامپ در جهان درست از آب درآمد اما به نظر می رسد که برغم کر و فر فراوانش، دولتش دولت مستعجل باشد.